Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“

Projektas „Sportininkų identifikavimo ir fiksavimo sistema (SiFiS)“ (2014 – 2015)

Projekto vykdytojas KTU Mechatronikos institutas (projekto Nr.VP2-1.3-ŪM-05K-03-546).

Projekto aprašymas:

Suprojektuoti universalią bėgikų laiko sekimo ir fiksavimo sistemą, kuri sekretoriatui padėtų nustatyti pirmaujantį sportininką ir užfiksuotų bėgimo trukmę. Ši sistema taip pat turi fiksuoti ir analizuoti bėgiko įveiktų ratų informaciją. Sistema identifikuotų kiekvieną sportininką per atstumą ir užfiksuotų jo laiką. Kiekvieno sportininko laikas būtų registruojamas ir išsaugomas duomenų bazėje. Šia informaciją naudotųsi sekretoriatas. Laiko fiksavimo sistema būtų sudaryta iš: RFID (angl. radio frequency identification) elementų, kurie būtų tvirtinami prie sportininkų; RFID skaitytuvų, kurie identifikuoti sportininką; kontrolerio, kuris valdytų laiko skalę, fiksuotų identifikuotą sportininką, pasiųstų visą surinktą informaciją į duomenų bazę realiu laiku. Projekto metu bus išanalizuoti bekontakčiai RFID informacijos perdavimo moduliai, įvertinant ir maksimalų sportininkų identifikavimo skaičių bei duomenų perdavimo patikimumą. Sukurta sistema būtų naudojama treniruočių ir varžybų metu. Rinkoje yra sukurtų analogiškų sprendimų, tačiau jų įsigijimas yra labai brangus, o jų naudojimas menkas, dažniausiai tai būna uždara sistema, kurioje įdiegti naujus papildomus elementus sudėtinga.

Atgal